Darwins idé

Se vår färdledare Staffan Ulfstrand berätta om sin bok "Darwins idé : den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag". Boken utkom år 2011.

Beskrivning av boken Darwins idé, från förlaget

Staffan Ulfstrands böcker håller alla hög klass, men detta är nog hans absolut bästa hittills. Till dubbeljubileet år 2009 (Darwin fyller 200 år, och för 150 år sedan kom hans mest betydande bok ut) skrev Staffan Ulfstrand denna lysande populärvetenskapliga bok om Charles Darwins idé, "den bästa idé någon människa någonsin haft" och om hur Darwins verk influerar även den modernaste forskningen än i dag. Det har länge saknats en sådan här populärvetenskaplig bok på svenska för dem som är nyfikna på Darwin och på hans idéers betydelse. Staffan Ulfstrand har med Darwins idé skrivit en bok som inte bara i Sverige utan även i den internationella konkurrensen skulle stå sig utomordentligt väl.

Den otroliga mångfald och fantastiska anpassningar till de mest skilda levnadssätt som kännetecknar livet på jorden upphör inte att fascinera oss. Mask, mus och människa - alla har formgivits genom darwinskt naturligt urval.

Staffan Ulfstrand började skriva böcker när han pensionerades från sin professur i zooekologi i Uppsala. Och på mindre än tio år har han nominerats till Augustpriset inte mindre än tre gånger. Ulfstrand är inte bara en lysande stilist, utan tillika en förstklassig förmedlare av vetenskap till oss vanliga bokläsare och därtill en i högsta grad medryckande berättare.